Velkommen til Terapeutikum Natura

Behandlere i naturterapi i over 35 år

Om oss

Om oss (mal)

Trygve Olaf og Eike Lindvig har jobbet innen naturterapi i over 35 år på Lillehammer.

Trygve Olaf Lindvig har sin medisinske utdannelse fra Tyskland og Sveits og videreutdannelse innen akupunktur/Qigong. Han arbeider bredt naturmedisinsk med bruk av naturlegemidler og ulike metoder som kopping, fotsonebehandling, akupunktur - og som samtaleterapeut med en helhetlig psyko- og individuationsforståelse.

Eike Lindvig har sin medisinske utdannelse innen bevegelsesterapi eurytmi/qigong fra Tyskland.Videreutdannelse innen rytmisk massaje etter Dr.Pressel og akupunktur.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

NNH er en organisasjon for alternative behandlere

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

NNH er en organisasjon for alternative behandlere

Heading

Naturmedisin

Naturmedisinene som vi bruker er naturlegemidler  fra mineraler,metaller og plante- og dyreriket.De blir bearbeidet på  skånsom måte i moderne laboratorier til legemidler som urteutrekk,essenser,homeøpatiske preparater og eteriske oljer.

Naturlegemidler har evnen til å understøtte svekkede fysiologiske funksjoner,aktivere immunforsvaret og har ved rett bruk ingen bivirkninger.

Samtale – Dialog – Veiledning

Det moderne liv byr på mange utfordringer i forhold til å finne den røde tråden i livet vårt.Når vi mister denne tråden fører den til indre kriser som utfordre oss til å finne nye veivalg .Å forstå sin egen biografi og utviklingspotensial kan gjennom en samtaleterapi åpne for nye muligheter og gi en forståelse for det som har vært og det som vil bli.

Kopping

Kopping eller vakumterapi hører til en av de eldste naturmedisinske behandligsmetoder.Ved å koppe reflekssoner som korresponderer med kroppens indre organer er det mulig å stimulere og styrke disse i sine fysiologiske funksjoner.

Fotsonebehandling

Fotsonene er en del av det refleksologiske systemet som de fleste kroppsdeler er en del av.Derfor speiler foten hele menneskets organsystemer og er et viktig  diagnostisk middel og behandlingsmulighet gjennom massaje og trykkbehandling.

Reflekssonebehandling

Naturmedisinsk behandling bygger på kroppens naturlige reflekssonesystem.Det vil si at hver enkel kroppsdel speiler kroppens helhet.Kroppen har flere slike reflekssignalsystemer som f.eks. føtter,hender,ører og tunge som har blitt brukt til å diagnostisere og behandle ulike lidelser gjennom tiden.

Massasje

Rytmisk massasje etter Dr. Pressel 

Akupunktur/ Akupressur

Akupunktur/Akupressur er en del av den gamle tradisjonelle kinesiske medisin.Chi eller livskraften i mennesket må være i fri flyt for å opprettholde naturlig sunnhet.Ved blokader,spenninger kan livskraften forhindres i å gjøre sin fornyende og helbredende virksomhet i kroppenes energibaner som fører til funksjonsforstyrrelser og sykdom .

Medisinsk Qigong

Qigong er den aktive form ved bevegelser å stimulere chi eller livskraften i menneskets energibaner.Den er derfor en terapimulighet til å forebygge sykdommer behandle sykdommer  ved å holde livskraften i aktivitet.

Kvantemedisin Diagnostik gjennom Introspect Oberon

«Introspect Oberon»- teknologien er en datastyrt apparat, som kan diagnostisere kroppens tilstand i det den tilkobler seg til elektromagnetiske svingninger i kroppens organer.

Elektromagnetiske svingninger har en resonans-frekvens som gir informasjon om kroppens helse eller svakheter/ sykdom. Ved ubalanse i organene endrer frekvensmønsteret seg på forskjellig vis. Dette vises på skjermen og gir informasjon til behandleren og klienten.

Kontakt oss

924 47 703
Storgata 89, 2615 LILLEHAMMER
Orgnr 996 798 607