Naturmedisin som vi bruker er naturlegemidler ut fra mineralstoffer, planter og dyr fra land og havet. De blir bearbeidet pa en skånsom måte i moderne laboratorier til naturlegemidler.

Antroposofisk medisin ble grunnlagt av Dr. Ita Wegman som var lege og Dr. Rudolf Steiner i 1920-årene.  Denne Terapiretningen bygger på en forstaelse av mennesket og naturens fysis, sjel og ånd. Det finnes antropsofiske sykehus og rehabiliteringssenterer i Sverige Tyskland og Sveits og terapisentere i andre land. Antroposofisk medisin har fellestrekk med både homøopatisk medisin og urtemedisin. I behandlingen legge man vekt på pleie og omsorg: massasjebehandling, kunstterapi gjennom tegning og maling, plastisering med leire og tre, sang-, språk- og bevegelsesterapi eurytmi kan være den kreative delen av en helhetlig behandling.

klikk tilbake