Kvantemedisin  er  læren om kroppens cellekommunikasjon.

Se Introspect Oberon.

klikk tilbake